Termeni şi condiţii

Bine aţi venit pe http://galu-partners.ro/!

Acest website (numit în continuare „site”, „website”) este administrat şi reprezintă proprietatea Galu & Asociaţii S.C.A, în continuare, “Compania”, “noi” etc., cu sediul în Bucuresti, str. V. Braniste, nr. 56, bl. A, sc. A, ap. 9, sector 3, respectiv sediu secundar în Timișoara, Pța. Ionel C. Brătianu, nr. 4, sc. A, ap. 1, jud. Timiș.

Utilizarea acestui site este condiționată de acceptarea și respectarea termenilor şi condiţiilor detaliate mai jos. În vederea unei experienţe optime de analizare a serviciilor prezentate pe site-ul nostru, vă recomandăm să analizaţi cu atenţie termenii şi condiţiile de utilizare a paginii web galu-partners.ro/.

Ne rezervăm dreptul de a modifica termenii şi condiţiile expuse mai jos, fără o notificare prealabilă către utilizatori. Cu toate acestea, Dvs., în calitate de Utilizator, veţi avea permanent acces la termenii şi condiţiile de utilizare ale site-ului, accesând secţiunea „Termeni şi condiţii” în orice moment.

I. Aspecte generale privind utilizarea site-ului galu-partners.ro/.

Prin utilizarea site-ului galu-partners.ro/, veţi avea acces la o serie de informaţii generale privind echipa Galu & Partners, serviciile juridice oferite, activităţile societăţii noastre în domeniul juridic, aspectele care ne disting în practica juridică, precum şi articolele de specialitate publicate de echipa noastră cu privire la diverse noutăţi şi comentarii juridice în domeniul legislativ naţional şi internaţional.

Informaţiile publicate pe acest website nu reprezintă o opinie juridică, nu pot fi considerate de către Utilizatori drept argumente juridice cu aplicabilitate concretă sau generală în practică juridică şi nici nu pot constitui un substitut al consultanţei juridice ţintite pentru situaţii sau aspecte concrete din domeniul juridic.

În cazul în care aveţi nevoie de consultanţă juridică specifică, vă recomandăm să vă adresaţi echipei noastre în vederea acordării unei opinii avizate pe marginea situaţiei concrete, a documentelor justificative existente şi a prevederilor legale aplicabile speţei Dvs.

II. Drepturi de autor. Utilizare şi restricţii

Acest website este o pagină de informare care asigură Utilizatorilor posibilitatea de a se familiariza cu echipa Galu & Partners şi serviciile practice de către Companie în domeniul juridic. Informaţiile furnizate pe această pagină reprezintă în majoritatea cazurilor proprietatea exclusivă a Galu şi Asociaţii S.C.A. În măsura în care datele comunicate nu constituie proprietatea noastră, acest aspect va fi precizat în mod expres, cu menţiunea drepturilor de autor specifice proprietarului de drept.

Prin utilizarea acestui website şi acceptarea implicită a termenilor şi condiţiilor expuse, confirmaţi faptul că aţi luat la cunoştinţă şi sunteţi de acord că toate informaţiile şi materialele expuse pe pagina galu-partners.ro/ reprezintă proprietatea exclusivă a Galu şi Asociaţii S.C.A.

Ca regulă general aplicabilă, nu aveţi dreptul de a utiliza, reproduce, copia, imprima, modifica, vinde sau distribui materialele publicate în niciun mod, fără aprobarea exprimată în scris din partea Galu şi Asociaţii S.C.A. În egală măsură, nu aveţi dreptul de a utiliza materialele oferite cu titlu de informare pe site pentru a obţine sau crea alte materiale derivate fără aprobarea prealabilă a echipei noastre.

Prin excepţie, materialele publicate pe site-ul nostru pot fi copiate, imprimate sau distribuite, însă în absolut niciun caz modificate, strict şi exclusiv cu respectarea cumulativă a condiţiilor de mai jos:

  • scopul urmărit este unul informaţional şi nu ţinteşte obţinerea unor foloase comerciale de niciun tip;
  • orice copie utilizată sau distribuită în acest sens cuprinde o informare privind drepturile de autor ale Galu şi Asociaţii S.C.A, precum şi orice alte informaţii asociate conţinutului utilizat.

De asemenea, în calitate de Utilizator, veţi avea dreptul de a studia informaţiile prezentate strict în scop informativ şi, prin urmare, nu veţi avea dreptul, în absolut nicio situaţie, de a copia sau utiliza în mod neautorizat orice date privind software-ul, procesele tehnologice şi informatice şi tehnicile de criptare utilizate de acest site.

Totodată, aţi fost informat şi sunteţi de acord că nu aveţi dreptul de a utiliza denumirea Galu & Asociaţii, Galu & Partners, mărcile, logo-urile, siglele, texte, grafică, logo, icon, imagini,  precum şi orice semne distintictive utilizate de companie, sub absolut nicio formă, indiferent dacă este orală, scrisă, electronică sau orice altă modalitate de comunicare, în comunicate de presă, materiale publicitare, marketing sau promoţionale sau pe orice altă platformă, indiferent de scopul urmărit, cu excepţia cazului în care aţi obţinut aprobarea expresă a Galu şi Asociaţii S.C.A.

III. Limitarea răspunderii

Compania nu îşi asumă răspunderea pentru informaţiile, documentele şi materialele pe care le comunicaţi prin utilizarea paginii web. Prin urmare, utilizatorii îşi asumă răspunderea exclusivă că orice date transmise Companiei prin intermediul site-ului respectă legislaţia specifică în vigoare, drepturile de proprietate intelectuală şi orice alte drepturi ale Companiei şi ale terţelor părţi implicate, nu conţin informaţii eronate şi nu sunt afectate de viruşi sau alte erori care pot produce prejudicii Companiei.

De asemenea, în măsura în care pagina noastră conține linkuri către site-uri și resurse externe, vă informăm că acestea nu sunt proprietatea Companiei noastre şi, prin urmare, nu ne asumăm răspunderea pentru disponibilitatea acestor site-uri web, publicitatea, materialele, software-ul, serviciile sau informațiile oferite de aceste site-uri web şi nici pentru eventualele pagube cauzate, consecinţe negative asupra activităţii Utilizatorului sau orice alte daune morale și patrimoniale provocate sau ascociate site-urilor accesate. De asemenea, nu ne asumăm răspunderea pentru modul de funţionare sau performanţa site-urilor accesate prin intermediul paginii noastre web şi, în niciun caz, nu vom fi răspunzători în cazul în care conţinutul publicat de aceste site-uri încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau orice alte drepturi ale persoanelor implicate sau ale Utilizatorilor.

IV. Prelucrarea datelor personale

Vă informăm pe această cale că securitatea și confidențialitatea informațiilor Dumneavoastră reprezintă prioritatea principală a Companiei noastre. Drept urmare, ne asumăm angajamentul de a proteja confidențialitatea tuturor persoanelor care utilizează serviciile noastre și informațiile personale, atât din perspectiva secretului profesional specific profesiei, cât şi şi din perspectiva Regulamentului General privind Protecţia Datelor. De asemenea, vă informăm că partenerii noştri colaboratori au fost informaţi cu privire la secretul profesional specific şi sunt angajați în respectarea confidenţialităţii datelor personale.

Prelucrarea și utilizarea datelor are loc în conformitate cu Regulamentul General al UE privind protecția datelor („RGPD”) și cu politica de confidenţialitate publicată pe site. În continuare veți găsi mai multe informații despre utilizarea datelor Dumneavoastră în cadrul secţiunii privind politica de confidenţialitate.

V. Contact

 Utilizatorii vor avea acces la datele de contact publicate pe site-ul Companiei şi vor avea posibilitatea de a transmite sugestii şi comentarii prin intermediul formularului de contact pus la dispoziţie în secţiunea contact.

This post is also available in: EnglezăGermană