Ce va oferim?

Pe lângă elementele obligatorii precum cunoștințe aprofundate, profesionalism și determinare, noi oferim timp și atenție pentru înțelegerea problemelor juridice și pentru găsirea unor soluții juridice rapide și pragmatice. Receptivitatea și priceperea de a identifica elementele favorabile pot fi atuurile oricărui caz.

Vă punem la dispoziție experiența și cunoștințele noastre pentru activitățile curente ale companiei dumneavoastră, dar și pentru chestiuni complexe sau cu impact major asupra activității dumneavoastră, în următoarele domenii:

Orice afacere nouă are nevoie de suport la înființare, începând cu redactarea documentelor necesare conform legii, până la structurarea companiei ce urmează a fi înființată, la reglementarea modului de administrare a acesteia și până la înregistrarea acesteia la autoritățile competente.

Avocații noștri vă oferă sprijin și sfaturi competente în chestiuni clasice de drept societar, dar și în probleme complexe ce pot apărea în cursul activității companiei dumneavoastră precum: extinderea afacerii prin achiziția unor terțe companii sau participații în acestea; fuziunea cu alte companii din aceeași branșă; structurarea și implementare unor acorduri de asociere între companii de tip joint venture; contracte/acorduri între acționari etc.

Structurarea si implementarea tranzacțiilor imobiliare de orice natură presupune aproape întotdeauna o planificare complexă, începând cu verificarea oportunității investiției, structurarea proiectului și până la implementarea acestuia. Experiența îndelungată a avocaților din echipa noastră în proiecte de mare anvergură vă garantează soluțiile inovatoare și cele mai potrivite pentru tranzacția dumneavoastră. Vă oferim servicii de consultanță în toate aspectele pe care le implică cumpărarea de terenuri, clădiri, terenuri agricole, păduri: verificarea oportunității investiției prin investigație de tip due diligence; redactarea și structurarea contractelor de vânzare, de antrepriză, dezvoltare imobiliară etc.; verificarea și asigurarea eventualelor riscuri rezultate din aspecte de dreptul construcțiilor (avize, autorizații etc. ); negocierea și încheierea contractelor; suport post-achiziție prin urmărirea implementării proiectului.

Fie că este vorba de redactarea, negocierea contractelor individuale sau colective de muncă, verificarea respectării condițiilor impuse de legislația muncii, redactarea de regulamente de ordine interioară sau de concedieri individuale/colective, restructurări ale posturilor existente în organigramă, abordarea riguroasă a acestui domeniu este esențială pentru buna funcționare a oricărei companii. Vă oferim soluții optime și eficiente pentru orice problemă legată de relațiile de muncă existente în compania dumneavoastră, fie că este vorba de cetățeni români sau de șederea în România a cetățenilor străini.

Pentru derularea afacerilor zilnice ale companiei dumneavoastră vă oferim consultanță juridică la un înalt nivel calitativ în materie de drept comercial în chestiuni privind: redactarea, structurarea și negocierea contractelor comerciale; asigurarea respectării legislației naționale în ceea ce privește comercializarea produselor, protecția consumatorului; consultanță în materie de contracte cadru de vânzare; structurarea și negocierea contractelor de distribuție și franciză.

În cazul în care compania dumneavoastră activează în domeniul IT, vă oferim o gamă largă de servicii de consultanță în această materie, ca de exemplu: structurarea și negocierea contractelor de servicii în domeniul IT (vânzare de produse software, servicii de cloud, IT-outsourcing, servicii de arhivare hibridă, contracte de franciză și contracte de parteneriat încheiate cu parteneri internaționali pentru vânzarea de servicii integrate tip SPLA, SaaS, IaaS și altele). De asemenea, avocații noștri specializați în materie de proprietate intelectuală și protecția datelor vă pot sprijini cu sfaturi competente în ce privește înregistrarea și protejarea drepturilor de proprietate intelectuală și/sau industrială, gestionarea portofoliului de mărci ale companiei etc.

Fie că este vorba de achiziția unei participații într-o companie deja existentă pe piață, de controlul unei fuziuni sau de stabilirea prețurilor de vânzare, a strategiilor de punere pe piață a diverselor produse, aspectele reglementate de legislația concurenței au o importanță deosebită în activitatea unei companii. Avocații noștri cu o experiență semnificativă în acest domeniu vă pot fi un partener de încredere în evitarea situațiilor critice din punct de vedere concurențial.

Odată cu creșterea unei companii și cu dezvoltarea diverselor arii de afaceri, riscul expunerii la situații de încălcare a legii și la probleme legate de nerespectarea unor reguli de conformitate de natură legală și/sau contractuală crește proporțional. Astfel de situații pot duce la aplicarea de sancțiuni, amenzi semnificative, procese îndelungate și costisitoare și/sau atragerea răspunderii față de terți. Pentru a evita astfel de situații, vă punem la dispoziție o echipă dedicată, capabilă să conceapă pentru clienții noștri programe personalizate de etică de business și compliance, oferind astfel un mecanism real și la îndemână pentru evitarea unor comportamente neconforme reglementărilor legale.

Unele dintre cele mai actuale și importante situații juridice, în care sunt implicate deopotrivă persoanele juridice și fizice, sunt cele legate de insolvență. Criza financiar-monetară a adus o dispută aprigă pentru resursele financiare, astfel că știm cât de importante sunt pentru patrimoniile creditorilor și debitorului litigiile privind insolvența. Experiența noastră, acumulată în procese de insolvență și faliment ale unor companii naționale sau locale, în proceduri de insolvență de peste 20 de milioane de euro, este relevantă atât pentru activitatea de consultanță, cât și pentru cea litigioasă, fie în insolvență, fie în proceduri de restructurare sau faliment.

Asistența juridică pre-litigioasă și reprezentarea în fața instanțelor de judecată sunt unele dintre punctele noastre forte. Avocații noștri au o experiență semnificativă, acumulată în peste 12 ani de reprezentare a unor companii și persoane în litigii de drept civil, drept comercial, litigii între profesioniști, litigii privind consumatorii, litigii de drept administrativ și fiscal, precum și de achiziții publice. Competența profesională, implicarea și determinarea pentru analizarea și rezolvarea problemelor dumneavoastră juridice, dar și flexibilitatea noastră, sunt câteva dintre ingredientele unei colaborări de succes, a cărei finalitate este atingerea rezultatului urmărit de client.

This post is also available in: EnglezăGermană